Mount Washington

Mount Washington

Cannon Mountain

Cannon Mountain

Flume Gorge

Flume Gorge

Castle in the Clouds

Castle in the Clouds

The Basin

The Basin

Odiorne Point State Park

Odiorne Point State Park

Mount Major

Mount Major

Squam Lake Natural Science Center

Squam Lake Natural Science Center

West Rattlesnake Mountain

West Rattlesnake Mountain